Gói Thành Viên

Gói Thành Viên

Bắt đầu cực kì đơn giản

Đa dạng các loại gói tập tại The New Gym, đặc biệt với gói tập theo tháng bạn không phải bị ràng buộc bởi hợp đồng dài hạn. Tập luyện chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Bạn có thể tạm ngưng hoặc trở lại phòng tập bất cứ khi nào bạn muốn.